Kosten

KOSTEN

De kosten voor het verzorgen van een afscheidsviering bedragen € 700,00.

Dit bedrag is inclusief de voorbereidende gesprekken, het voorbereiden en uitvoeren van de ceremonie, btw en reiskosten in de regio Vught, ‘s-Hertogenbosch.