WELKOM
Bij overlijden van een dierbare bevindt u zich in een situatie waarin er veel op u afkomt. Aan de ene kant zijn er de emoties, aan de andere kant moet er in korte tijd veel worden geregeld.
De praktische zaken rondom het overlijden van uw naaste regelt u met de uitvaartverzorger. Graag geef ik als ritueelbegeleider samen met u vorm, inhoud en uitvoering aan de afscheidsviering.
Mijn werkgebied is de regio Vught, ‘s-Hertogenbosch.